Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Theo dõi
 • Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
more
 • Hội thảo "Giao lưu kết nối doanh nghiệp với sinh viên"
 • ThS. Lê Ngọc Thạch – Chuyên gia đào tạo nội bộ Cty FPT Softw
 • Sinh viên ngành CNTT đặt nhiều câu hỏi giao lưu
 • Đại diện các Doanh nghiệp và Cựu sinh viên HUTECH
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
more
 • Sinh viên Khoa CNTT HUTECH đươc trang bị kiến thức toàn diện
 • Ngành Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng
 • Ngành Công nghệ phần mềm
 • Ngành Hệ thống thông tin
 • Ngành Mạng máy tính
 • comment
 • 0 lượt thích
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ